OT-CONTROLIN OSAAMINEN VAHVISTUU

Teemu Ylönen aloitti projekti- ja ohjelmistosuunnittelijan tehtävät 1.7.2020. Hän on aiemmin tehnyt pitkä uran Heinolan Sahakoneilla automaatiotehtävissä. Teemun monipuolinen asiantuntemus erilaisista järjestelmistä sahoilla vahvistaa entisestään OT-Controlin vahvaa osaamista.
Erityisesti Teemulla on osaamista automaatioprojektien johtamisesta, PC-ohjelmoinnista eri järjestelmillä (C-kieli, C#, Delphi, reaaliaikakäyttöjärjestelmät) sekä erityistä osaamista särmä ja lajittelulaitosten automatiikoiden osalta. OT-Control toivottaa tervetulleeksi Teemun entiset yhteistyökumppanit ja tarjoaa myös hänen vahvan osaamisensa kaikkien OT-Controlin asiakkaiden käyttöön.