OT-CONTROLIN OSAAMINEN VAHVISTUU

Jani Tikkanen aloitti projekti- ja ohjelmistosuunnittelijan tehtävät 16.3.2020. Hän on aiemmin tehnyt pitkä uran Heinolan Sahakoneilla automaatiotehtävissä. Janin monipuolinen asiantuntemus erilaisista järjestelmistä sahoilla vahvistaa entisestään OT-Controlin vahvaa osaamista.
Erityisesti Janilla on tuntemusta PC-ohjelmoinnista eri järjestelmillä (C-kieli, C++, C#, Delphi, reaaliaikakäyttöjärjestelmät) sekä osaamista Siemens-logiikoiden osalta. OT-Control toivottaa tervetulleeksi Janin entiset yhteistyökumppanit ja tarjoaa myös hänen vahvan osaamisensa kaikkien OT-Controlin asiakkaiden käyttöön.