ABB, OT-Control ja Versowood: Sahalle energiatehokkuutta innovatiivisella yhteistyöllä

Energiatehokkuus on tärkeää Suomen suurimmalle yksityiselle sahatavaran tuottajalle Versowoodille.

Kolmikantayhteistyöllä OT-Controlin ja ABB:n kanssa toteutettu aihiolaitoksen modernisointi on hyvä esimerkki alan johtavan teknologian ennakkoluulottomasta käyttöönotosta.

Lue verkkojulkaisu klikkaamalla tästä