Kundspecifika el- och automations­lösningar

OT-Control Oy designar och tillverkar kundspecifika el- och automationslösningar för olika industribranscher. Vår kompetens grundar sig på över 30 års erfarenhet, vilket gör att vi kan uppfylla de mest krävande kundbehov.

Vi har särskilt hög kompetens för automationsprojekt för trä- och sågindustrin, allt från såglinjer av storproduktionstyp till torkerier eller från maskiner för stockbearbetning i husindustrin till pressar.

A broad base of knowledgKunskaperna som vi samlat på oss under decennier kan vi utnyttja även för automationsbehov inom andra branscher på ett innovativt och brett sätt. Vår kompetens kan bäst beskrivas med meningen ‘ju mer komplicerad maskinen är, desto bättre är vi’.

Automatisering av trä- och sågverksindustrin

Stockhantering

Sågning

Hantering av sågade trävaror

Torkning

Vi tar fullt ansvar för våra leveranser, och våra kunder ska aldrig hamna i knipa på grund av automatiken i någon fas av produktionen.

Jukka Pakarinen, VD.

Vi förbättrar ert företags produktivitet och konkurrensförmåga

OT-Controls affärsidé är att förbättra kundernas produktionskapacitet och lönsamhet med förstklassiga automationslösningar. Utgångspunkten för vårt designarbete är lösningar som uppfyller fastställda funktionskrav och främjar kundernas konkurrenskraft. OT-Controls el- och automationslösningar lyfter din produktionsprocess till en ny nivå.

Teknologisk spetskompetens

Programmering av automationslösningar är en del av vår kärnkompetens. Utgångspunkten för programdesignen är god arkitektur och högklassig kodning, som utgör en hållbar och kostnadseffektiv grund för underhåll och fortsatt utveckling av programmen. För våra kunder står programmen för snabb, effektiv och driftsäker prestanda.

Förstklassiga användargränssnitt

Vi strävar efter en positiv användarupplevelse genom att designa ändamålsenliga, tydliga och visuellt tilltalande användargränssnitt. Användningen ska vara intuitiv och konsekvent, vilket är allt viktigare ju mer komplicerad utrustningen eller produktionslinjen är. OT-Controls lättanvända användargränssnitt ökar arbetstrivseln och produktiviteten.

Ansvarstagande samarbetspartner 24/7

Vi strävar efter långvariga partnerskap genom att erbjuda den bästa servicen i branschen. Med hjälp av vår tjänst Fabriken i drift 24/7 kan kunden lita på att våra automationslösningar ständigt fungerar. Våra uppdaterings- och moderniseringstjänster garanterar att systemen håller länge och lätt kan anpassas till förändrade användningsbehov.

Som leverantör av totalautomation har vi ansvaret

Alltför ofta är upphandling av produktionsprocessautomatisering uppsplittrad i delar, där det inte finns någon garanti för att de olika delarna passar ihop med varandra. Dessutom är det svårt att lokalisera eventuella problem i totalfunktionen. När automatiseringen av företagets hela produktionsprocess genomförs av OT-Controls experter kan vi också ta helhetsansvaret för att produktionen fungerar.

Vårt mål är ett långvarigt partnerskap, som gör att livscykelmodellen i vår automationsdesign fungerar som den ska. Vi är ständigt tillgängliga för ert företag. Vi minimerar produktionsstopp på ert företag med snabb problemlösning.

Spetsteknologi skapar nya möjligheter

Integrering av modern kamerateknik i processtyrningen ger möjlighet att ställa in processen ännu mer optimalt. Med hjälp av kamerateknik kan styckena transporteras betydligt smidigare, exaktare och effektivare.

Effektivare produktion

Högre kapacitet

Bättre repeterbarhet i produktionen

Mindre fel och svinn

Bättre kvalitetshantering

Enklare spårbarhet

Större integrations­möjligheter

Mindre manuellt arbete

Snabbare leveranstider

Bättre arbetsergonomi

Vi är bäst på automatisering av komplicerade maskiner och linjer

Innovativ, effektiv och pålitlig samarbetspartner

Vi är en innovativ, effektiv och pålitlig samarbetspartner. Utöver el- och automationsdesign har vi även förstklassiga mekaniska insikter. Vi följer aktivt teknikutvecklingen så att vi även i fortsättningen kan vara en föregångare inom produktionsautomation. Vi använder alltid de senaste verktygen och programmen. Ett nära samarbete bland annat med Siemens och ABB garanterar att vi ligger i framkant av utvecklingen både vad gäller program och mekanik. Egen entreprenad- och elbehörighet garanterar att våra program fungerar säkert och installeras i rätt tid.

Automatisering av sågindustrin

Timmersortering
Sågmatning
Såglinjer
Flis- och spånhantering
Dimensionssortering och läktning
Torkning
Torrsortering och paketering

Automatisering av övrig industri

Robotar
Stenbearbetningsmaskiner
Pressar, presslinjer
Timmerbearbetningsmaskiner för husfabriker
Betongstationer
Torrproduktstationer
Avfallshantering

Behovsanalys

Genomgång av produktionsprocessen
Problemlösning
Genomgång av utvecklingsbehov
Bedömning av slutproduktens kvalitet

Idrifttagning

Automationslösningen testas och provkörs före överlämnandet i kundens egna lokaler

Användarutbildning och dokumentation

Sakkunnig utbildning innan systemet tas i bruk
Tydliga manualer medföljer leveransen

Utökningar, uppdateringar, moderniseringar

Vi betonar livscykeltänkande i våra lösningar, som är enkla att uppgradera, anpassa och utöka

Fjärrstyrning

Vi följer och underhåller automationslösningarnas skick och funktion med hjälp av fjärrstyrning

Design

Teknologiska helhetslösningar
Robotik
El- och automationsdesign
Nära samarbete med utrustningsleverantören

Konsultation

Innovationer och produktutveckling för produktionsprocesser

Optimering

Bästa möjliga automationslösning för att öka företagets konkurrenskraft, produktivitet och volymer

Spetsteknologi skapar nya möjligheter

Integrering av modern kamerateknik i processtyrningen ger möjlighet att ställa in processen ännu mer optimalt. Med hjälp av kamerateknik kan styckena transporteras betydligt smidigare, exaktare och effektivare.

Mångsidig kompetens för olika industribranscher

Sågindustrin

Timmersortering
Sågmatning
Såglinjer
Flis- och spånhantering
Dimensionssortering och läktning
Torkning
Torrsortering och paketering

Övrig industri

Robotar
Stenbearbetningsmaskiner
Pressar, presslinjer
Timmerbearbetningsmaskiner för husfabriker
Betongstationer
Torrproduktstationer
Avfallshantering

Leveranser över hela världen

Kontaktuppgifter

Projektförsäljning, produktion och utveckling

Jukka Pakarinen

Verkställande direktör
Försäljning
+358 40 539 0722
jukka.pakarinen@ot-control.fi

Kari Hyvärinen

Verkställande direktör
Produktion
+358 44 570 7183
petri.pulkkinen@ot-control.fi

Automations-, program- och elektrisk DESIGN

Jukka Uotinen

Projektchef, automation
+358 400 716 321
jukka.uotinen@ot-control.fi

Ville Ahokas

Automationsdesigner

+358 44 493 2570
ville.ahokas@ot-control.fi

 

Pasi Turusenaho

Programdesigner
+358 44 988 4301
pasi.turusenaho@ot-control.fi

 

Kimmo Koskinen

Automationsdesigner
+358 44 366 6975
kimmo.koskinen@ot-control.fi

Timo Riihikoski

Projektchef, automation
+358 40 844 8539
timo.riihikoski@ot-control.fi

Ville Paakki

Automationsdesigner

+358 44 099 0125
ville.paakki@ot-control.fi

 

Seppo Silvennoinen

Programdesigner
+358 44 508 1524
seppo.silvennoinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automations- och eldesigner
+358 50 589 6772
jarkko.tuuva@ot-control.fi

Ismo Koivisto

Projektchef, automation
+358 400 277 741
ismo.koivisto@ot-control.fi

Piia Mattila

Designassistent

+358 44 730 0344
piia.mattila@ot-control.fi

 

Jani Tikkanen

Programdesigner
+358 50 402 7239
jani.tikkanen@ot-control.fi

 

elektrisk installation

Jukka Pääkkönen

Installations direktör
+358 44 741 9203
jukka.paakkonen@ot-control.fi

Jere Tuuri

Elinstallatör
+358 40 532 2596
jere.tuuri@ot-control.fi

Otto Degerman

Elinstallatör
+358 44 765 0440
otto.degerman@ot-control.fi

Administration

Jukka Pakarinen

Verkställande direktör
+358 40 539 0722
jukka.pakarinen@ot-control.fi

Jukka Uotinen

Styrelseordförande
+358 400 716 321
jukka.uotinen@ot-control.fi

Kontor

Hannele Toivanen

Kontorssekreterare
+358 44 705 1389
hannele.toivanen@ot-control.fi

Tiina Malmi

Löner och Dokumentation
+358 44 775 8613
tiina.malmi@ot-control.fi

Begäran om kontakt