INTELLIGENTA AUTOMATIONSLÖSNINGAR

FÖR PRODUKTIONSPROCESSER

SKRÄDDARSYDDA EL- OCH AUTOMATIONSLÖSNINGAR

FÖR OLIKA INDUSTRIBRANSCHER

VI ÄR BÄST PÅ AUTOMATISERING AV KOMPLICERADE

MASKINER OCH LINJER

KUNDSPECIFIKA EL- OCH AUTOMATIONS­LÖSNINGAR

OT-Control Oy designar och tillverkar kundspecifika el- och automationslösningar för olika industribranscher. Vår kompetens grundar sig på över 30 års erfarenhet, vilket gör att vi kan uppfylla de mest krävande kundbehov.

Vi har särskilt hög kompetens för automationsprojekt för trä- och sågindustrin, allt från såglinjer av storproduktionstyp till torkerier eller från maskiner för stockbearbetning i husindustrin till pressar.

Kunskaperna som vi samlat på oss under decennier kan vi utnyttja även för automationsbehov inom andra branscher på ett innovativt och brett sätt. Vår kompetens kan bäst beskrivas med meningen ”ju mer komplicerad maskinen är, desto bättre är vi”.

AUTOMATISERING AV TRÄ- OCH SÅGVERKSINDUSTRIN

STOCKHANTERING

SÅGNING

HANTERING AV SÅGADE TRÄVAROR

TORKNING

"

Vi tar fullt ansvar för våra leveranser, och våra kunder ska aldrig hamna i knipa på grund av automatiken i någon fas av produktionen.

Jukka Pakarinen, VD.

VI FÖRBÄTTRAR ERT FÖRETAGS PRODUKTIVITET OCH KONKURRENSFÖRMÅGA

OT-Controls affärsidé är att förbättra kundernas produktionskapacitet och lönsamhet med förstklassiga automationslösningar. Utgångspunkten för vårt designarbete är lösningar som uppfyller fastställda funktionskrav och främjar kundernas konkurrenskraft. OT-Controls el- och automationslösningar lyfter din produktionsprocess till en ny nivå.

TEKNOLOGISK SPETSKOMPETENS

Programmering av automationslösningar är en del av vår kärnkompetens. Utgångspunkten för programdesignen är god arkitektur och högklassig kodning, som utgör en hållbar och kostnadseffektiv grund för underhåll och fortsatt utveckling av programmen. För våra kunder står programmen för snabb, effektiv och driftsäker prestanda.

FÖRSTKLASSIGA ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Vi strävar efter en positiv användarupplevelse genom att designa ändamålsenliga, tydliga och visuellt tilltalande användargränssnitt. Användningen ska vara intuitiv och konsekvent, vilket är allt viktigare ju mer komplicerad utrustningen eller produktionslinjen är. OT-Controls lättanvända användargränssnitt ökar arbetstrivseln och produktiviteten.

ANSVARSTAGANDE SAMARBETSPARTNER 24/7

Vi strävar efter långvariga partnerskap genom att erbjuda den bästa servicen i branschen. Med hjälp av vår tjänst Fabriken i drift 24/7 kan kunden lita på att våra automationslösningar ständigt fungerar. Våra uppdaterings- och moderniseringstjänster garanterar att systemen håller länge och lätt kan anpassas till förändrade användningsbehov.

SOM LEVERANTÖR AV TOTALAUTOMATION HAR VI ANSVARET

Alltför ofta är upphandling av produktionsprocessautomatisering uppsplittrad i delar, där det inte finns någon garanti för att de olika delarna passar ihop med varandra. Dessutom är det svårt att lokalisera eventuella problem i totalfunktionen. När automatiseringen av företagets hela produktionsprocess genomförs av OT-Controls experter kan vi också ta helhetsansvaret för att produktionen fungerar.

Vårt mål är ett långvarigt partnerskap, som gör att livscykelmodellen i vår automationsdesign fungerar som den ska. Vi är ständigt tillgängliga för ert företag. Vi minimerar produktionsstopp på ert företag med snabb problemlösning.

SPETSTEKNOLOGI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Integrering av modern kamerateknik i processtyrningen ger möjlighet att ställa in processen ännu mer optimalt. Med hjälp av kamerateknik kan styckena transporteras betydligt smidigare, exaktare och effektivare.

EFFEKTIVARE PRODUKTION

HÖGRE KAPACITET

BÄTTRE REPETERBARHET I PRODUKTIONEN

MINDRE FEL OCH SVINN

BÄTTRE KVALITETSHANTERING

ENKLARE SPÅRBARHET

STÖRRE INTEGRATIONS­MÖJLIGHETER

MINDRE MANUELLT ARBETE

SNABBARE LEVERANSTIDER

BÄTTRE ARBETSERGONOMI

VI ÄR BÄST PÅ AUTOMATISERING AV KOMPLICERADE MASKINER OCH LINJER

INNOVATIV, EFFEKTIV OCH PÅLITLIG SAMARBETSPARTNER

Vi är en innovativ, effektiv och pålitlig samarbetspartner. Utöver el- och automationsdesign har vi även förstklassiga mekaniska insikter. Vi följer aktivt teknikutvecklingen så att vi även i fortsättningen kan vara en föregångare inom produktionsautomation. Vi använder alltid de senaste verktygen och programmen. Ett nära samarbete bland annat med Siemens och ABB garanterar att vi ligger i framkant av utvecklingen både vad gäller program och mekanik. Egen entreprenad- och elbehörighet garanterar att våra program fungerar säkert och installeras i rätt tid.

AUTOMATISERING AV SÅGINDUSTRIN

  + Timmersortering + Sågmatning + Såglinjer + Flis- och spånhantering + Dimensionssortering och läktning + Torkning + Torrsortering och paketering

AUTOMATISERING AV ÖVRIG INDUSTRI

  + Robotar + Stenbearbetningsmaskiner + Pressar, presslinjer + Timmerbearbetningsmaskiner för husfabriker + Betongstationer + Torrproduktstationer + Avfallshantering

BEHOVSANALYS

  + Genomgång av produktionsprocessen + Problemlösning + Genomgång av utvecklingsbehov + Bedömning av slutproduktens kvalitet

IDRIFTTAGNING

  + Automationslösningen testas och provkörs före överlämnandet i kundens egna lokaler

ANVÄNDARUTBILDNING OCH DOKUMENTATION

  + Sakkunnig utbildning innan systemet tas i bruk + Tydliga manualer medföljer leveransen

UTÖKNINGAR, UPPDATERINGAR, MODERNISERINGAR

  + Vi betonar livscykeltänkande i våra lösningar, som är enkla att uppgradera, anpassa och utöka

FJÄRRSTYRNING

  + Vi följer och underhåller automationslösningarnas skick och funktion med hjälp av fjärrstyrning

DESIGN

  + Teknologiska helhetslösningar + Robotik + El- och automationsdesign + Nära samarbete med utrustningsleverantören

KONSULTATION

  + Innovationer och produktutveckling för produktionsprocesser

OPTIMERING

  + Bästa möjliga automationslösning för att öka företagets konkurrenskraft, produktivitet och volymer

SPETSTEKNOLOGI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Integrering av modern kamerateknik i processtyrningen ger möjlighet att ställa in processen ännu mer optimalt. Med hjälp av kamerateknik kan styckena transporteras betydligt smidigare, exaktare och effektivare.

MÅNGSIDIG KOMPETENS FÖR OLIKA INDUSTRIBRANSCHER

SÅGINDUSTRIN

  + Timmersortering + Sågmatning + Såglinjer + Flis- och spånhantering + Dimensionssortering och läktning + Torkning + Torrsortering och paketering

ÖVRIG INDUSTRI

  + Robotar + Stenbearbetningsmaskiner + Pressar, presslinjer + Timmerbearbetningsmaskiner för husfabriker + Betongstationer + Torrproduktstationer + Avfallshantering

LEVERANSER ÖVER HELA VÄRLDEN

KONTAKTUPPGIFTER

Jarmo Loponen Elinstallatör +358 40 532 2596

Jukka Pääkkönen Elinstallatör +358 44 741 9203

Petri Pulkkinen Automations- och eldesigner +358 44 570 7183

Jukka Uotinen Projektchef, automation +358 400 716 321

Jukka Pakarinen Verkställande direktör Försäljning +358 40 539 0722

Timo Riihikoski Projektchef, automation +358 40 844 8539

Toni Vatanen Programdesigner +358 44 747 1385

Jarkko Tuuva Automations- och eldesigner +358 50 589 6772

PROJEKTFÖRSÄLJNING OCH UTVECKLING

Jukka Pakarinen

Verkställande direktör Försäljning +358 40 539 0722 jukka.pakarinen@ot-control.fi

AUTOMATIONSDESIGN OCH AFTER SALES

Petri Pulkkinen

Automations- och eldesigner +358 44 570 7183 petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automations- och eldesigner +358 50 589 6772 jarkko.tuuva@ot-control.fi

Ismo Koivisto

Projektchef, automation +358 400 277 741 ismo.koivisto@ot-control.fi

Timo Riihikoski

Projektchef, automation +358 40 844 8539 timo.riihikoski@ot-control.fi

Jukka Uotinen

Projektchef, automation +358 400 716 321 jukka.uotinen@ot-control.fi

Juha Kivistö

Programdesigner +358 40 553 4421 juha.kivisto@ot-control.fi

Mika Juntunen

Automationsdesigner +358 40 717 0872 mika.juntunen@ot-control.fi

PROGRAMDESIGN

Toni Vatanen

Programdesigner +358 44 747 1385 toni.vatanen@ot-control.fi

Juha Kivistö

Programdesigner +358 40 553 4421 juha.kivisto@ot-control.fi

ELDESIGN OCH INSTALLATION

Jukka Pääkkönen

Elinstallatör +358 44 741 9203 jukka.paakkonen@ot-control.fi

Jarmo Loponen

Elinstallatör +358 40 532 2596 jarmo.loponen@ot-control.fi

Petri Pulkkinen

Automations- och eldesigner +358 44 570 7183 petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automations- och eldesigner +358 50 589 6772 jarkko.tuuva@ot-control.fi

ADMINISTRATION

Jukka Uotinen

Projektchef, automation +358 400 716 321 jukka.uotinen@ot-control.fi

Jukka Pakarinen

Verkställande direktör Försäljning +358 40 539 0722 jukka.pakarinen@ot-control.fi

KONTOR

Minna Apilainen

Kontorssekreterare +358 44 705 1389 minna.apilainen@ot-control.fi

Tiina Malmi

Löner och Dokumentation +358 44 775 8613 tiina.malmi@ot-control.fi

OT-CONTROL OY

Sahaajantie 4
FI-18200 Heinola
Tel. +358 3 553 5600

BEGÄRAN OM KONTAKT

jukka.pakarinen@ot-control.fi
Designed & developed by Sektori