ÄLYKKÄITÄ AUTOMAATIORATKAISUJA

TUOTANTOPROSESSEIHIN

RÄÄTÄLÖITYJÄ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIORATKAISUJA

ERI TEOLLISUUDEN ALOILLE

OLEMME PARHAIMMILLAMME HAASTAVIEN KONEIDEN

JA LINJOJEN AUTOMATISOINNISSA

ASIAKASKOHTAISIA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO­RATKAISUJA

OT-Control Oy suunnittelee ja valmistaa asiakaskohtaisia sähkö- ja automaatioratkaisuja eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Osaamisemme perustuu yli 30 vuoden kokemukseen, minkä ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaiden vaativiinkin erikoistarpeisiin.

Erityisen vahvaa osaamisemme on puu- ja sahateollisuuden automatisointi-projekteissa, jotka voivat ulottua aina suurtuotantotyyppisistä sahalinjoista kuivaamoihin tai taloteollisuuden hirrentyöstökoneista puristimiin.

Vuosikymmenten aikana kertynyttä tietotaitoa pystymme hyödyntämään myös muiden alojen automatisointitarpeissa innovatiivisesti ja laaja-alaisesti. Osaamistamme kuvaakin parhaiten ajatus ”mitä monimutkaisempi kone, sitä parempia me olemme”.

PUU- JA SAHATEOLLISUUDEN AUTOMATISOINNIT

TUKKIEN KÄSITTELY

SAHAUS

SAHATAVARAN KÄSITTELY

KUIVAUS

"

Me otamme täyden vastuun toimituksistamme, asiakkaamme ei jää pulaan automaation toiminnan vuoksi missään tuotannon vaiheessa.

Jukka Pakarinen, toimitusjohtaja.

AJANKOHTAISTA

OT-CONTROLIN OSAAMINEN VAHVISTUU

Teemu Ylönen aloitti projekti- ja ohjelmistosuunnittelijan tehtävät 1.7.2020. Hän on aiemmin tehnyt pitkä uran Heinolan Sahakoneilla automaatiotehtävissä. Teemun monipuolinen asiantuntemus erilaisista järjestelmistä sahoilla vahvistaa entisestään OT-Controlin vahvaa osaamista.
Erityisesti Teemulla on osaamista automaatioprojektien johtamisesta, PC-ohjelmoinnista eri järjestelmillä (C-kieli, C#, Delphi, reaaliaikakäyttöjärjestelmät) sekä erityistä osaamista särmä ja lajittelulaitosten automatiikoiden osalta. OT-Control toivottaa tervetulleeksi Teemun entiset yhteistyökumppanit ja tarjoaa myös hänen vahvan osaamisensa kaikkien OT-Controlin asiakkaiden käyttöön.

01.07.2020

OT-CONTROLIN OSAAMINEN VAHVISTUU

Jani Tikkanen aloitti projekti- ja ohjelmistosuunnittelijan tehtävät 16.3.2020. Hän on aiemmin tehnyt pitkä uran Heinolan Sahakoneilla automaatiotehtävissä. Janin monipuolinen asiantuntemus erilaisista järjestelmistä sahoilla vahvistaa entisestään OT-Controlin vahvaa osaamista.
Erityisesti Janilla on tuntemusta PC-ohjelmoinnista eri järjestelmillä (C-kieli, C++, C#, Delphi, reaaliaikakäyttöjärjestelmät) sekä osaamista Siemens-logiikoiden osalta. OT-Control toivottaa tervetulleeksi Janin entiset yhteistyökumppanit ja tarjoaa myös hänen vahvan osaamisensa kaikkien OT-Controlin asiakkaiden käyttöön.

01.06.2020

HAE MEILLE TÖIHIN

OT-Control etsii joukkoonsa sähköautomaatiosuunnittelijaa sekä sähköautomaatioasentajaa. Tsekkaa tarkemmat tiedot ja toimi heti!

Hae meille töihin

 

18.12.2019
KAIKKI
AJANKOHTAISET

YRITYKSENNE TUOTTAVUUS JA KILPAILUKYKY NOUSUUN

OT-Controlin liikeideana on parantaa asiakkaiden tuotantokapasiteettia ja kannattavuutta ensiluokkaisilla automaatioratkaisuilla. Suunnittelutyömme lähtökohtana on ratkaisut, jotka täyttävät asetetut toimintavaatimukset ja edistävät asiakkaidemme kilpailukykyä. OT-Controlin sähkö- ja automaatioratkaisut nostavat tuotantoprosessisi uuteen tulevaisuuteen.

TEKNOLOGINEN HUIPPUOSAAMINEN

Automaatioratkaisujen ohjelmointi on ydinosaamistamme. Suunnittelumme lähtökohta on ohjelmiston hyvä arkkitehtuuri ja laadukas koodaus, jotka muodostavat kestävän ja kustannustehokkaan perustan ohjelmistojen ylläpidettävyydelle ja jatkokehittämiselle. Ohjelmistomme näkyvät asiakkaillemme ennen kaikkea nopeana, tehokkaana ja toimintavarmana suorituskykynä.

ENSILUOKKAISET KÄYTTÖLIITTYMÄT

Tähtäämme positiiviseen käyttäjäkokemukseen suunnittelemalla tarkoituksenmukaisia, selkeitä ja visuaalisesti miellyttäviä käyttöliittymiä. Panostamme käytön intuitiivisuuteen ja johdonmukaisuuteen, joiden merkitys korostuu sitä enemmän mitä monimutkaisempi laite tai tuotantolinja on. OT-Controlin helppokäyttöiset käyttöliittymät lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.

VASTUULLINEN 24/7 YHTEISTYÖKUMPPANI

Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin tarjoamalla alan parasta palvelua. Tehtaat käynnissä 24/7 -palvelumme avulla asiakas voi luottaa automaatioratkaisujemme jatkuvaan toimintaan. Päivitys- ja modernisointipalvelumme varmistavat järjestelmien pitkäikäisyyden sekä mahdollistavat niiden muokattavuuden joustavasti käyttötarpeiden muuttuessa.

KOKONAISAUTOMAATION TOIMITTAJANA VASTUU ON MEIDÄN

Valitettavan usein tuotantoprosessin automaatiohankinnat pirstaloidaan osiin, jolloin ei ole takuuta osien yhteensopivuudesta. Lisäksi mahdolliset ongelmat kokonaistoiminnassa on vaikea paikantaa. Kun yrityksenne koko tuotantoprosessin automaatio on toteutettu OT-Controlin asiantuntijoiden käsissä, silloin myös kokonaisvastuu tuotannon toimivuudesta on hallittavissamme.

Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyökumppanuus, jolloin myös suunnittelutyömme elinkaarimalli toimii tarkoituksenmukaisesti. Olemme yrityksenne tavoitettavissa jatkuvasti. Minimoimme yrityksenne tuotantoseisokit nopealla ongelmien ratkaisuilla.

HUIPPUTEKNOLOGIA LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Uusimman kameratekniikan integroiminen prosessin ohjaukseen antaa mahdollisuuden säätää prosessia entistä optimaalisemmaksi. Kameratekniikan avulla kappaleiden kulkua voidaan jouhevoittaa, tarkentaa ja tehostaa merkittävästi.

ot-control-kamera-768x593

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

KORKEAMPI KAPASITEETTI

TUOTANNON PAREMPI TOISTETTAVUUS

VÄHEMMÄN VIRHEITÄ JA HÄVIKKIÄ

PAREMPI LAADUNHALLINTA

HELPOMPI JÄLJITETTÄVYYS

KATTAVAMPI INTEGROITAVUUS

VÄHEMMÄN MANUAALISTA TYÖTÄ

NOPEAMMAT TOIMITUSAJAT

PAREMPI TYÖERGONOMIA

OLEMME PARHAIMMILLAMME HAASTAVIEN KONEIDEN JA LINJOJEN AUTOMATISOINNISSA

INNOVATIIVINEN, TEHOKAS JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

Olemme innovatiivinen, tehokas ja luotettava yhteistyökumppani. Sähkö- ja automaatiosuunnittelun lisäksi myös mekaaninen ymmärryksemme on huippuluokkaa. Seuraamme aktiivisesti teknologiakehitystä pysyäksemme myös jatkossa suunnannäyttäjänä tuotannon automatisoinneissa. Käytössämme on aina uusimmat työkalut ja ohjelmistot. Tiivis yhteistyö muun muassa Siemensin ja ABB:n kanssa takaa, että olemme kehityksen kärjessä kaiken aikaa niin ohjelmistojen kuin mekaniikan puitteissa. Omat urakointi- ja sähkötyöoikeudet takaavat ohjelmistojemme luotettavat toiminnot ja varmat toimitusajat.

SAHATEOLLISUUDEN AUTOMATISOINNIT

  + Tukkilajittelu + Sahaan syöttö + Sahalinjat + Hake- ja purunkäsittely + Dimensiolajittelu ja rimoitus + Kuivaus + Kuivalajittelu ja paketointi

MUUN TEOLLISUUDEN AUTOMATISOINNIT

  + Robotit + Kiventyöstökoneet + Puristimet, puristinlinjat + Hirrentyöstökoneet talotehtaille + Betoniasemat + Kuivatuoteasemat + Jätteenkäsittely

TARVEKARTOITUS

  + Tuotantoprosessin läpikäynti + Ongelmien selvitys + Kehitystarpeiden läpikäynti + Lopputuotteiden laadun arviointi

KÄYTTÖÖNOTTO

  + Automaatioratkaisu testataan ja koeajetaan ennen luovutusta asiakkaan omissa tiloissa

KÄYTTÖKOULUTUS JA DOKUMENTOINTI

  + Asiantunteva koulutus ennen järjestelmän käyttöönottoa + Selkeät manuaalit toimituksen mukana

LAAJENNUKSET, PÄIVITYKSET, MODERNISOINNIT

  + Ratkaisuissamme korostuu elinkaariajattelu ja ne ovat joustavasti päivitettävissä, muunneltavissa ja laajennettavissa

ETÄHALLINTA

  + Automaatio­ratkaisujemme toimintaa ja kuntoa seurataan ja ylläpidetään etähallinnan avulla

SUUNNITTELU

  + Teknologiset kokonaisratkaisut + Robotiikka + Sähkö- ja automaatio­suunnittelu + Tiivis yhteistyö laitetoimittajan kanssa

KONSULTOINTI

  + Uudet innovaatiot ja tuotekehitys tuotannon prosesseihin

OPTIMOINTI

  + Paras mahdollinen automaatio­ratkaisu yrityksenne kilpailukyvyn, tuottavuuden ja volyymien kasvattamiseen

HUIPPUTEKNOLOGIA LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Uusimman kameratekniikan integroiminen prosessin ohjaukseen antaa mahdollisuuden säätää prosessia entistä optimaalisemmaksi. Kameratekniikan avulla kappaleiden kulkua voidaan jouhevoittaa, tarkentaa ja tehostaa merkittävästi.

MONIPUOLINEN OSAAMINEN ERI TEOLLISUUDENALOILLE

SAHATEOLLISUUS

  + Tukkilajittelu + Sahaan syöttö + Sahalinjat + Hake- ja purunkäsittely + Dimensiolajittelu ja rimoitus + Kuivaus + Kuivalajittelu ja paketointi

MUU TEOLLISUUS

  + Robotit + Kiventyöstökoneet + Puristimet, puristinlinjat + Hirrentyöstökoneet talotehtaille + Betoniasemat + Kuivatuoteasema + Jätteenkäsittely

TOIMITUKSIA ERI PUOLILLE MAAILMAA

YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä

Jukka Pääkkönen Sähköasentaja 044 741 9203

Petri Pulkkinen Automaatio- ja sähkösuunnittelija 044 570 7183

Jukka Uotinen Projektipäällikkö, automaatio 0400 716 321

Jukka Pakarinen Toimitusjohtaja Myynti 040 539 0722

Timo Riihikoski Projektipäällikkö, automaatio 040 844 8539

Toni Vatanen Ohjelmistosuunnittelija 044 747 1385

Jarkko Tuuva Automaatio- ja sähkösuunnittelija 050 589 6772

PROJEKTIMYYNTI JA KEHITYS

Jukka Pakarinen

Toimitusjohtaja Myynti 040 539 0722 jukka.pakarinen@ot-control.fi

AUTOMAATIOSUUNNITTELU JA AFTER SALES

Teemu Ylönen

Teemu Ylönen Projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelu 050 592 9022 teemu.ylonen@ot-control.fi

Jani Tikkanen

Jani Tikkanen Projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelu 050 402 7239 jani.tikkanen@ot-control.fi

Petri Pulkkinen

Automaatio- ja sähkösuunnittelija 044 570 7183 petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automaatio- ja sähkösuunnittelija 050 589 6772 jarkko.tuuva@ot-control.fi

Ismo Koivisto

Projektipäällikkö, automaatio 0400 277 741 ismo.koivisto@ot-control.fi

Timo Riihikoski

Projektipäällikkö, automaatio 040 844 8539 timo.riihikoski@ot-control.fi

Jukka Uotinen

Projektipäällikkö, automaatio 0400 716 321 jukka.uotinen@ot-control.fi

Juha Kivistö

Projektipäälikkö, ohjelmistosuunnittelija 040 553 4421 juha.kivisto@ot-control.fi

Mika Juntunen

Projektipäällikkö, Automaatiosuunnittelija 040 717 0872 mika.juntunen@ot-control.fi

OHJELMISTOSUUNNITTELU

Teemu Ylönen

Teemu Ylönen Projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelu 050 592 9022 teemu.ylonen@ot-control.fi

Toni Vatanen

Ohjelmistosuunnittelija 044 747 1385 toni.vatanen@ot-control.fi

Juha Kivistö

Ohjelmistosuunnittelija 040 553 4421 juha.kivisto@ot-control.fi

Seppo Silvennoinen

Seppo Silvennoinen Ohjelmistosuunnittelija 044 508 1524 seppo.silvennoinen@ot-control.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU JA ASENNUS

Jukka Pääkkönen

Sähköasentaja 044 741 9203 jukka.paakkonen@ot-control.fi

Kimmo Salmela

Kameratekniikka ja ICT 044 730 0344 kimmo.salmela@ot-control.fi

Petri Pulkkinen

Automaatio- ja sähkösuunnittelija 044 570 7183 petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automaatio- ja sähkösuunnittelija 050 589 6772 jarkko.tuuva@ot-control.fi

Jere Tuuri

Sähköasentaja 040 532 2596 jere.tuuri@ot-control.fi

HALLINTO

Jukka Uotinen

Projektipäällikkö, automaatio 0400 716 321 jukka.uotinen@ot-control.fi

Jukka Pakarinen

Toimitusjohtaja Myynti 040 539 0722 jukka.pakarinen@ot-control.fi

TOIMISTO

Minna Apilainen

Toimistosihteeri 044 705 1389 minna.apilainen@ot-control.fi

Tiina Malmi

Palkanlaskenta ja Dokumentointi 044 775 8613 tiina.malmi@ot-control.fi

OT-CONTROL OY

Sahaajantie 4 18200 Heinola Puh. 03 553 5600

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

jukka.pakarinen@ot-control.fi
Designed & developed by Sektori