Asiakaskohtaisia sähkö- ja
automaatio­ratkaisuja

OT-Control Oy suunnittelee ja valmistaa asiakaskohtaisia sähkö- ja automaatioratkaisuja eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Osaamisemme perustuu yli 30 vuoden kokemukseen, minkä ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaiden vaativiinkin erikoistarpeisiin.

Erityisen vahvaa osaamisemme on puu- ja sahateollisuuden automatisointi-projekteissa, jotka voivat ulottua aina suurtuotantotyyppisistä sahalinjoista kuivaamoihin tai taloteollisuuden hirrentyöstökoneista puristimiin.

Vuosikymmenten aikana kertynyttä tietotaitoa pystymme hyödyntämään myös muiden alojen automatisointitarpeissa innovatiivisesti ja laaja-alaisesti. Osaamistamme kuvaakin parhaiten ajatus ”mitä monimutkaisempi kone, sitä parempia me olemme”.

Puu- ja sahateollisuuden automatisoinnit

Tukkien käsittely

Sahaus

sahatavaran käsittely

Kuivaus

Me otamme täyden vastuun toimituksistamme,
asiakkaamme ei jää pulaan automaation toiminnan vuoksi missään tuotannon vaiheessa.

Jukka Pakarinen, toimitusjohtaja.

Tilaa uutiskirjeYrityksenne tuottavuus ja kilpailukyky nousuun

OT-Controlin liikeideana on parantaa asiakkaiden tuotantokapasiteettia ja kannattavuutta ensiluokkaisilla automaatioratkaisuilla. Suunnittelutyömme lähtökohtana on ratkaisut, jotka täyttävät asetetut toimintavaatimukset ja edistävät asiakkaidemme kilpailukykyä. OT-Controlin sähkö- ja automaatioratkaisut nostavat tuotantoprosessisi uuteen tulevaisuuteen.

Teknologinen huippuosaaminen

Automaatioratkaisujen ohjelmointi on ydinosaamistamme. Suunnittelumme lähtökohta on ohjelmiston hyvä arkkitehtuuri ja laadukas koodaus, jotka muodostavat kestävän ja kustannustehokkaan perustan ohjelmistojen ylläpidettävyydelle ja jatkokehittämiselle. Ohjelmistomme näkyvät asiakkaillemme ennen kaikkea nopeana, tehokkaana ja toimintavarmana suorituskykynä.

Ensiluokkaiset käyttöliittymät

Tähtäämme positiiviseen käyttäjäkokemukseen suunnittelemalla tarkoituksenmukaisia, selkeitä ja visuaalisesti miellyttäviä käyttöliittymiä. Panostamme käytön intuitiivisuuteen ja johdonmukaisuuteen, joiden merkitys korostuu sitä enemmän mitä monimutkaisempi laite tai tuotantolinja on. OT-Controlin helppokäyttöiset käyttöliittymät lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.

Vastuullinen 24/7 yhteistyökumppani

Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin tarjoamalla alan parasta palvelua. Tehtaat käynnissä 24/7 -palvelumme avulla asiakas voi luottaa automaatioratkaisujemme jatkuvaan toimintaan. Päivitys- ja modernisointipalvelumme varmistavat järjestelmien pitkäikäisyyden sekä mahdollistavat niiden muokattavuuden joustavasti käyttötarpeiden muuttuessa.

Kokonaisautomaation toimittajana vastuu on meidän

Valitettavan usein tuotantoprosessin automaatiohankinnat pirstaloidaan osiin, jolloin ei ole takuuta osien yhteensopivuudesta. Lisäksi mahdolliset ongelmat kokonaistoiminnassa on vaikea paikantaa. Kun yrityksenne koko tuotantoprosessin automaatio on toteutettu OT-Controlin asiantuntijoiden käsissä, silloin myös kokonaisvastuu tuotannon toimivuudesta on hallittavissamme.

Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyökumppanuus, jolloin myös suunnittelutyömme elinkaarimalli toimii tarkoituksenmukaisesti. Olemme yrityksenne tavoitettavissa jatkuvasti. Minimoimme yrityksenne tuotantoseisokit nopealla ongelmien ratkaisuilla.

Huipputeknologia luo uusia mahdollisuuksia

Uusimman kameratekniikan integroiminen prosessin ohjaukseen antaa mahdollisuuden säätää prosessia entistä optimaalisemmaksi. Kameratekniikan avulla kappaleiden kulkua voidaan jouhevoittaa, tarkentaa ja tehostaa merkittävästi.

tehokkaampi tuotanto

korkeampi kapasiteetti

tuotannon parempi toistettavuus

vähemmän virheitä ja hävikkiä

parempi laadunhallinta

helpompi jäljitettävyys

kattavampi integroitavuus

vähemmän manuaalista työtä

nopeammat toimitusajat

parempi työergonomia

Olemme parhaimmillamme haastavien koneiden ja linjojen automatisoinnissa

Innovatiivinen, tehokas ja luotettava yhteistyökumppani

Olemme innovatiivinen, tehokas ja luotettava yhteistyökumppani. Sähkö- ja automaatiosuunnittelun lisäksi myös mekaaninen ymmärryksemme on huippuluokkaa. Seuraamme aktiivisesti teknologiakehitystä pysyäksemme myös jatkossa suunnannäyttäjänä tuotannon automatisoinneissa. Käytössämme on aina uusimmat työkalut ja ohjelmistot. Tiivis yhteistyö muun muassa Siemensin ja ABB:n kanssa takaa, että olemme kehityksen kärjessä kaiken aikaa niin ohjelmistojen kuin mekaniikan puitteissa. Omat urakointi- ja sähkötyöoikeudet takaavat ohjelmistojemme luotettavat toiminnot ja varmat toimitusajat.

Sahateollisuuden automatisoinnit

• Tukkilajittelu
Sahaan syöttö
Sahalinjat
Hake- ja purunkäsittely
Dimensiolajittelu ja rimoitus
Kuivaus
Kuivalajittelu ja paketointi

Muun teollisuuden automatisoinnit

Robotit
Kiventyöstökoneet
Puristimet, puristinlinjat
Hirrentyöstökoneet talotehtaille
Betoniasemat
Kuivatuoteasemat
Jätteenkäsittely

Tarvekartoitus

Tuotantoprosessin läpikäynti
Ongelmien selvitys
Kehitystarpeiden läpikäynti
Lopputuotteiden laadun arviointi

Käyttöönotto

Automaatioratkaisu testataan ja koeajetaan ennen luovutusta asiakkaan omissa tiloissa

Käyttökoulutus ja dokumentointi

Asiantunteva koulutus ennen järjestelmän käyttöönottoa
Selkeät manuaalit toimituksen mukana

Laajennukset, päivitykset, modernisoinnit

Ratkaisuissamme korostuu elinkaariajattelu ja ne ovat joustavasti päivitettävissä, muunneltavissa ja laajennettavissa

Etähallinta

Automaatio­ratkaisujemme toimintaa ja kuntoa seurataan ja ylläpidetään etähallinnan avulla

Suunnittelu

Teknologiset kokonaisratkaisut
Robotiikka
Sähkö- ja automaatio­suunnittelu
Tiivis yhteistyö laitetoimittajan kanssa

Konsultointi

Uudet innovaatiot ja tuotekehitys tuotannon prosesseihin

Optimointi

Paras mahdollinen automaatio­ratkaisu yrityksenne kilpailukyvyn, tuottavuuden ja volyymien kasvattamiseen

Huipputeknologia luo uusia mahdollisuuksia

Uusimman kameratekniikan integroiminen prosessin ohjaukseen antaa mahdollisuuden säätää prosessia entistä optimaalisemmaksi. Kameratekniikan avulla kappaleiden kulkua voidaan jouhevoittaa, tarkentaa ja tehostaa merkittävästi.

Monipuolinen osaaminen eri teollisuudenaloille

Sahateollisuus

Tukkilajittelu
Sahaan syöttö
Sahalinjat
Hake- ja purunkäsittely
Dimensiolajittelu ja rimoitus
Kuivaus
Kuivalajittelu ja paketointi

Muu teollisuus

Robotit
Kiventyöstökoneet
Puristimet, puristinlinjat
Hirrentyöstökoneet talotehtaille
Betoniasemat
Kuivatuoteasema
Jätteenkäsittely

Toimituksia eri puolille maailmaa

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Projektimyynti ja kehitys

Jukka Pakarinen

Toimitusjohtaja
Myynti
040 539 0722
jukka.pakarinen@ot-control.fi

Projektimyynti ja kehitys

Jukka Uotinen

Projektipäällikkö, automaatio
0400 716 321
jukka.uotinen@ot-control.fi

Ville Paakki

Automaatiosuunnittelija

 

044 099 0125
ville.paakki@ot-control.fi

Pasi Turusenaho

Ohjelmistosuunnittelija

 

044 988 4301
pasi.turusenaho@ot-control.fi

Timo Riihikoski

Projektipäällikkö, automaatio
040 844 8539
timo.riihikoski@ot-control.fi

Petri Pulkkinen

Automaatio- ja sähkösuunnittelija
044 570 7183
petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automaatio- ja sähkösuunnittelija
050 589 6772
jarkko.tuuva@ot-control.fi

Ismo Koivisto

Projektipäällikkö, automaatio
0400 277 741
ismo.koivisto@ot-control.fi

Jani Tikkanen

Ohjelmistosuunnittelija, Projektipäällikkö
050 402 7239
jani.tikkanen@ot-control.fi

Teemu Ylönen

Ohjelmistosuunnittelija,
Projektipäällikkö
050 592 9022
teemu.ylonen@ot-control.fi

Ohjelmistosuunnittelu

Seppo Silvennoinen

Ohjelmistosuunnittelija
044 508 1524
seppo.silvennoinen@ot-control.fi

Toni Vatanen

Ohjelmistosuunnittelija
044 747 1385
toni.vatanen@ot-control.fi

Teemu Ylönen

Ohjelmistosuunnittelija, Projektipäällikkö
050 592 9022
teemu.ylonen@ot-control.fi

Sähkösuunnittelu ja asennus

Petri Pulkkinen

Automaatio- ja sähkösuunnittelija
044 570 7183
petri.pulkkinen@ot-control.fi

Jukka Pääkkönen

Sähköasentaja
044 741 9203
jukka.paakkonen@ot-control.fi

Kimmo Salmela

Automaatiosuunnittelija, kameratekniikka

044 730 0344

kimmo.salmela@ot-control.fi

Jere Tuuri

Sähköasentaja
040 532 2596
jere.tuuri@ot-control.fi

Jarkko Tuuva

Automaatio- ja sähkösuunnittelija
050 589 6772
jarkko.tuuva@ot-control.fi

Hallinto

Jukka Pakarinen

Toimitusjohtaja
Myynti
040 539 0722
jukka.pakarinen@ot-control.fi

Jukka Uotinen

Projektipäällikkö, automaatio
0400 716 321
jukka.uotinen@ot-control.fi

Kari Hyvärinen

Varatoimitusjohtaja
040 052 2028
kari.hyvarinen@ot-control.fi

Toimisto

Minna Apilainen

Toimistosihteeri
044 705 1389
minna.apilainen@ot-control.fi

Tiina Malmi

Palkanlaskija ja dokumentoija
044 775 8613
tiina.malmi@ot-control.fi

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä